به رهه مه کانپێشانگا كان(بۆنه‌ كان (موناسیبه ته کان( سوپاسنامه کان ( بروسکه کان( بروانامه کان ( ئیجازه کانکارخانه