راهنمای نصب. هنگام تحويل محصول به نكات زير توجه نماييد

.الف - مدل،رنگبندي و تعداد اقلام دريافتي را با شرح فاكتور مطابقت دهيد

ب - هنگام نصب ، محصول را از نظر شكستگي، خراش و پريدگي سطح و لبه قطعات بررسي نموده و ايراد هاي احتمالي را به نمايندگي يا نصاب حاضر در محل اطلاع دهيد . پس از مونتاژ محصول نيز تا 24 ساعت فرصت داريد .اشكالات محصول را گزارش دهيد

پ - ترك، شكستگي، تيز بودن لبه شيشه و آينه و پاك شدن جيوه پشت آينه را .بررسي نماييد

ت- بعد از مونتاژ، بررسي نماييد كه همه درها تنظيم (رگلاژ ) بوده و كشوها .روان حركت كندچگونگي مونتاژ

الف - براي مونتاژ محصول از افراد متخصص(نصاب) در نمايندگيها كمك بگيريد .در غير اين صورت بر اساس نقشه راهنماي مونتاژ، محصول را سرهم كنيد

ب - براي استفاده بهتر از محصول، دستورالعمل و راهنماي مونتاژ را قبل از نصب و استفاده با دقت مطالعه نماييد تا هنگام استفاده از آن دچار مشكل .نگرديد

پ - همه اتصالات و پيچها را محكم و قابل اطمينان ببنديد و هيچ قطعه اي را . با تصور اينكه نيازي به اتصال ندارد، ناقص نگذاريد

ت - لولاها را بررسي كرده، در صورتي كه درها از بالا و پايين يا چپ و راست .تراز نمي باشد با توجه به شكل زير ايراد را بر طرف نماييد

ث- هنگام بستن لولا ، آ نرا بوسيله پيچ مخصوص لولا تنظيم نموده تا مانع سقوط و يا خارج شدن در از حالت ريگلاژ گردد . هنگام نصب طبق شكل زير عمل كنيدطرز استفاده و نگهداري از مبلمان

الف - محصولات سلطان کوچولو بر اساس وزن و سن گروه سني خاصي طراحي شده . است. آنها را براي ديگر گروههاي سني استفاده نكنيد

. ب- از محصولات به غير از كاربرد تعيين شده توسط شركت استفاده نكنيد

. پ - محصولات را دور از تابش مسقيم نور خورشيد قرار دهيد

ت - از نگهداري محصولات در محيطهاي خيلي سرد يا خيلي گرم و خيلي . مرطوب پرهيزكنيد

ث - از كشيدن اجسام نوك تيز و دستمال زبر بر روي محصولات خودداري .كنيد

ج - براي تميز كردن محصولات از دستمال نرم و مرطوب يا شوينده هاي .متداول (شيشه پاك كن) استفاده نماييد

. ح- از گذاشتن اجسام داغ و مرطوب بر روي محصولات خودداري كنيد

خ- دراورو محصولات كشودار را در حالتي كه تمامي كشو ها و درها همزمان باز هستند، رها نكنيد . رها نمودن محصولات با كشو هاي كاملاً باز ممكن است باعث به هم خوردن تعادل و سقوط و در نهايت آسيب ديدگي محصول .گردد

د- براي تميز كردن قسمتهاي بالايي محصول از طبقات و كشو ها به عنوان .پلّه استفاده نكنيد

. ذ- از پا گذاشتن و وارد كردن نيروي اضافي بر قيد لبه تخت پرهيز كنيد

ر- از تكيه دادن و گذاشتن اجسام سنگين بر روي مبلمان كه باعث به هم . خوردن تعادل و سقوط محصول مي گردد، خودداري كنيد

ز - براي باز و بسته كردن كشو ها از دستگيره استفاده كنيد و از ان حناي در ب كشو ها براي اين كار استفاده نكنيد . (دستگيره ها در نق طه تعادل درها نصب ( .شده اند

ژ - درب كمدها را بيش از اندازه باز نكنيد و از وارد كردن فشار زياد به آن . خودداري كنيدهنگام جابجايي و حمل به موارد زير دقت كنيد

. الف- از هل دادن وكشيدن محصولات بر روي زمين خودداري كنيد

.ب - براي جابجايي، همه محتويات داخل محصول را تخليه نمائيد

پ - هنگام جابجايي كمد و محصولات كشودار، كشوها را از جاي خود خارج .نمائيد

. ت - هنگام جابجايي از ثابت و بسته بودن درها و كشو ها مطمئن شويد

ث- از كج كردن و هل دادن كمد بر روي پايه پرهيز كنيد

ج- کمد و دراورها را خوابيده در حالي كه درها رو به بالا ه ستند، دونفري حمل .كنيد

. چ- تختها را دونفري از پهلو بلند كرده و جابجا كنيد

ح- هنگام اسباب كشي يا جابجايي از اتاقي به اتاق ديگر از افراد مجرب يا از .نمايندگي ها كمك بگيريدبراي حفظ ايمني كودك خود به نكات زير توجه نماييد

. الف - تخت كودك را نزديك شومينه يا بخاري قرار ندهيد

ب- قطعاتي كه ممكن است توسط كودك شما بلعيده شود از دسترس او دور . نگه داريد

پ- از آويزان كردن قطعاتي كه امكان آسيب رساندن به كودك شما را دارد . بپرهيزيد

شايان ذكر است؛ محصولات سلطان کوچولو از نئوپان مرغوب با روكش ملامينه تهيه شده كه طبق استا ندارهاي اروپا از وزن كمتر و استحكام بيشتري براي اتصالات ميني فيكس (اليت) نسبت به ام دي اف داراس ت . همچنين در مقايسه با ام دي اف كه به دليل تركيبات ويژه در فضاي اتاق گاز اوروفورمالدئيد (از مشتقات گاز فنل ) توليد مي نمايد، براي كودكان بسيار بهداشتي و ايمن تر .مي باشد